pageHeader_nieuwsblog

Novita Uitzendbureau nader te noemen “Novita” is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de betreffende activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Novita houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wat betekent dat Novita nimmer informatie aan derden zal verstrekken met uitzondering van de op basis van de wet aangewezen daartoe instanties enkel en alleen die informatie waarop zij recht hebben.

In het kader van onze dienstverlening legt Novita gegevens vast. Novita gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van Novita op de hoogte te houden.

De informatie die de klanten en bezoekers aan Novita verstrekken zullen wij enkel en alleen voor dat doel gebruiken waarvoor zij is verstrekt. De informatie welke de uitzendkrachten verstrekken met het doel werk te verkrijgen, kan door ons, eventueel deels, met dat doel, worden verstrekt aan de opdrachtgevers. De informatie die de opdrachtgevers verstrekken met het doel werknemers te werven, kan door ons, eventueel deels, met dat doel, worden verstrekt aan de werknemers.

Novita behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Novita.