pageHeader_overnovita


Om onze inleners zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij een uitgebreid dienstenpakket aan. Hieronder worden deze kort nader toegelicht.

Uitzenden

Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Het kenmerkt zich door maximale flexibiliteit voor zowel de inlener als de uitzendkracht, doordat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van maximaal 14 kalenderdagen beëindigd kan worden.

Detacheren

Detacheren is te vergelijken met uitzenden, maar kent echter een belangrijk verschil. Bij detacheren wordt de inleenperiode en het minimaal aantal uren per week van te voren overeengekomen. Er kan eventueel een proeftijd worden overeengekomen. Na deze proeftijd eindigt de overeenkomst van rechtswege op de afgesproken einddatum. Detacheren biedt inlener en uitzendkracht meer continuïteit en zekerheid t.o.v. uitzenden.

Werving & Selectie

Werving & selectie bied inleners de mogelijkheid om een kandidaat direct in dienst te nemen zonder zelf tijd kwijt te zijn aan werven & selecteren van kandidaten. Wij beschikken over een groot netwerk en zetten deze graag in om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Novita brengt voor deze vorm van dienstverlening een éénmalige fee in rekening.

Payrolling

Payrolling bied inleners de mogelijkheid een kandidaat, die zij zelf hebben verworven, via Novita binnen hun organisatie te werk te stellen. Bij payrolling is Novita de juridische werkgever en draagt zorg voor de administratieve verplichtingen en neemt de werkgeversrisico’s over. De dagelijkse aansturing en planning komen volledig voor rekening van de inlener.

Poolmanagement

Poolmanagement is een pool van uitzendkrachten met min of meer hetzelfde functieprofiel, die door ons bij een groep organisaties met dezelfde inleenvraag ingezet worden. Novita draagt er zorg voor dat er voldoende uitzendkrachten in de pool zitten, die ervaren zijn en daardoor direct inzetbaar.