pageHeader_overnovita


Wij zijn van mening dat kwaliteit structureel gewaarborgd moet worden en centraal moet staan binnen een organisatie. De kwaliteit van onze dienstverlening kenmerkt zich mede door de lidmaatschappen en certificeringen die wij in loop der jaren hebben behaald.

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

abu_logo_v3De ABU is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Aangesloten leden worden periodiek gescreend met name op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en financiële betrouwbaarheid. Door onze lidmaatschap van de ABU kan gesteld worden dat onze dienstverlening gewaarborgd is.

 

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)

vcu_logo_v3VCU is voor organisaties een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief Veiligheids- en Gezondheids-beheerssysteem. De checklist VCU geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Bij Novita hechten we veel waarde aan veiligheid. Mede door VCU zijn wij beter in staat om relevante processen in onze organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

 

Stichting Industriële Reiniging (SIR)

sir_logo_v3De SIR heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. Om dit te realiseren stelt de SIR in samenwerking met alle partijen uit de branche richtlijnen vast. Door onze aansluiting bij de SIR hebben wij ons verplicht gesteld om deze richtlijnen na te leven om zodoende de veiligheid beter te waarborgen.

 

ISO 9001:2008 (ISO)

ISO9001_v3De ISO is een norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van het bedrijf. Daarnaast moet het bedrijf de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Klanttevredenheid is voor ons dé maatstaf.

 

NEN-4400-1 (SNA)

NEN4400-1_logo_v3De NEN-4400-1-certificaat bevat eisen voor het toetsen van organisaties die personeel ter beschikking stellen. Er wordt getoetst of deze organisaties voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. Door zaken te doen met Novita bent u te allen tijde gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid.